ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກຽມລົງທົດລອງວຽກງານ 3 ສ້າງໄລຍະ II

ຂ່າວພາຍໃນປະເທດ

(ຂປລ): ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງແຜນການ-ການລົງທຶນ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກະກຽມ ກ່ຽວກັບການທົດລອງວຽກງານ 3 ສ້າງ ໄລຍະ II ສຳລັບຂັ້ນເມືອງ ສົກປີ 2013-2014 ໂດຍຈະໄດ້ສຸມໃສ່ 5 ວຽກໃຫຍ່ດັ່ງນີ້: ວຽກງານແຜນການ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ; ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມໂຄງການຂອງເອກະຊົນ; ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອ-ກູ້ຢືມທາງການ ແລະ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ແລະ ວຽກງານການຈັດຕັ້ງພະນັກງານ, ໃນວັນທີ 21 ມັງກອນ 2013 ທີ່ ກະຊວງດັ່ງກ່າວ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມມີ ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ມີຄະນະຊີ້ນຳວຽກງານ 3 ສ້າງ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຫົວ ໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ດຣ. ກິແກ້ວ ຈັນທະບູລີ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຫົວໜ້າກອງເລຂາ 3 ສ້າງແຜນການ-ການລົງ ທຶນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການເຮັດທົດລອງໃນຄັ້ງນີ້ ຂະແໜງແຜນການ-ການລົງທຶນ ໄດ້ ສຸມໃສ່ປະຕິບັດວຽກແຜນການ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ ໂດຍອີງໃສ່ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ຄວາມບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ທ່າແຮງ ຂອງຕົນ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງເມືອງ, ການສ້າງແຜນຂັ້ນເມືອງຕ້ອງໄດ້ກຳນົດຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍຢ່າງລະອຽດຈະແຈ້ງ ແລະ ຮອບດ້ານ ເປັນແຜນທີ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ຂະແໜງການສຶກສາ, ສາທາ, ໂຍທາທິການ ແລະ ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້; ສຳລັບການສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ລົງທຶນຂອງລັດ ແມ່ນເມືອງເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ 3 ໃນມູນຄ່າໂຄງການລົງທຶນແຕ່ 5 ຕື້ກີບລົງມາ ໃນຂອບເຂດການຄຸ້ມຄອງ ເລີ່ມແຕ່ຂັ້ນຕອນການກຳນົດໂຄງການ, ຄັດເລືອກໂຄງການຈົນເຖິງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຕິດຕາມປະເມີນຜົນໂຄງການ ແລະ ການຊຳລະສະສາງ ຊຶ່ງແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຕ້ອງແມ່ນ ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍການລົງທຶນຂອງລັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ; ເປັນເຈົ້າການໃນການກຳນົດ, ອອກແບບ ແລະ ສ້າງເປັນແຜນງານ/ໂຄງການບົນ ພື້ນຖານຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ຂອງແຂວງ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງເມືອງ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບບັນດາຫ້ອງການຂັ້ນເມືອງ; ສູນສະຖິຕິປະຈຳເມືອງຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສະຖິຕິປະຈຳປີໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ ແລະ ວຽກງານການຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ແມ່ນສົມທົບກັບອຳນາດການປົກຄອງເມືອງ ທົບທວນ ຄືນກົງຈັກ ແລະ ບຸກຄະລາກອນໃນໂຄງປະກອບ ການຈັດຕັ້ງຂອງຕົນ ບົນພື້ນຖານມາດຕະຖານຕຳແໜ່ງງານທີ່ກະຊວງກຳນົດໄວ້.

About NHOUYVANISVONG

Vice président d'ULF de 2009-2015 ;occupe journal et internet SièngSamPhanh ;Médecin Assistant du Laos(promotion 1971,Trop-Med faculté de Med-Mahidool Université Bangkok 1974 et IDE classe supérieur de France depuis 1979-2015 AP-HP)
This entry was posted in Journal SièngSamphanh (les lao à étranger), Nouvelles du Laos en lao (documents en lao). Bookmark the permalink.

Comments are closed.