ກະຊວງພາຍໃນ ເຜີຍແຜ່ດຳລັດວ່າດ້ວຍມູນນິທິ

ກະຊວງພາຍໃນ ເຜີຍແຜ່ດຳລັດວ່າດ້ວຍມູນນິທິ

*(ຂປລ) ບັນດາຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການແຂວງ, ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະ ນັກງານການຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງຕ່າງໆ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ດຳລັດວ່າດ້ວຍມູນນິທິ ແລະ ຖອດຖອນ ບົດ ຮຽນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດວ່າດ້ວຍສະມາຄົມ. ໃນວັນທີ 25-26 ຕຸລາ 2011 ທີ່ ສູນຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ (ICTC), ທີ່ຈັດໂດຍກະຊວງພາຍ ໃນ. ສຳລັບດຳລັດວ່າດ້ວຍມູນນິທິ ປະກອບມີ 10 ໝວດ 49 ມາດຕາ.

ການເຜີຍແຜ່ດຳລັດດັ່ງກ່າວ ຈັດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຄຳມູນ ວິພົງໄຊ, ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງພາຍໃນ ໂດຍທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ: ກ່ອນການປະກາດໃຊ້ດຳລັດວ່າດ້ວຍສະມາຄົມ ໃນ ປີ 2009, ທະບວງການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ ກໍຄືກະຊວງພາຍໃນ ໃນປະຈຸບັນ ໄດ້ປຸກລະ ດົມ ຄວາມຄິດເຫັນຢ່າງກວ້າງຂວາງຈາກພາກລັດ ແລະ ສັງຄົມ ຈຶ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານຮັບຮອງ ແລະ ປະ ກາດໃຊ້ດຳລັດດັ່ງກ່າວໃນວັນທີ 29 ເມສາ 2009, ຊຶ່ງເປັນດຳລັດທຳອິດທີ່ກຳນົດແຈ້ງກ່ຽວກັບວຽກງານການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດດັ່ງກ່າວ ໂດຍລວມແລ້ວແມ່ນຢູ່ໃນທ່າຕັ້ງໜ້າ, ມີ ຫລາຍພາກ ສ່ວນໄດ້ສະແດງເຈດຈຳນົງຂໍສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມຂອງຕົນຂຶ້ນ ແລະ ຂໍຈົດທະບຽນຄືນໃໝ່ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຍ້ອນວຽກງານດັ່ງກ່າວເປັນວຽກ ງານໃໝ່, ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງສັງຄົມຍັງບໍ່ທັນເລິກເຊິ່ງ ແລະ ກວ້າງຂວາງ ເທົ່າທີ່ຄວນ, ການພິຈາລະນາອະນຸມັດການສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມ ຂອງອົງການທີ່ມີສິດ ອະນຸມັດສ້າງຕັັ້ງຍັງມີ ຄວາມຊັກຊ້າກວ່າເວລາທີ່ກຳນົດ. ສະນັ້ນ ເພື່ອການຂໍສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມ ລວມທັງການຂໍສ້າງຕັ້ງມູນນິທິໃນຕໍ່ ໜ້າມີຄວາມວ່ອງໄວຂຶ້ນ ທຸກພາກສ່ວນຕ້ອງໄດ້ ມີການເຊື່ອມຊຶມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ທີ່ເປັນເອກະພາບ ຕໍ່ວຽກງານດັ່ງກ່າວ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງກົນໄກການປະສານ ງານ ແລະ ແບບແຜນວິ ທີເຮັດວຽກ ໃຫ້ມີຄວາມຮັດກຸມ ແລະ ຕັດຮອນຂັ້ນຕອນທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ຈຳເປັນອອກ ເຮັດໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມ ຄວາມຮຽກ ຮ້ອງຕ້ອງການຕົວຈິງ ຂອງສັງຄົມ.

ດຳລັດວ່າດ້ວຍມູນນິທິ ໄດ້ກຳນົດຫລັກການ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງ, ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງມູນນິທິ ທີ່ມີຖານະນິຕິບຸກ ຄົນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການເຄື່ອນໄຫວຂອງມູນນິທິໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແນໃສ່ສົ່ງເສີມສິດເສລີ ພາບ, ຫົວ ຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ສິດເປັນເຈົ້າຂອງພົນລະເມືອງລາວ ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງມູນນິທິ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ ການຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມ ແລະ ລຶບລ້າງ ຄວາມທຸກ ຍາກຂອງປະຊາຊົນ./.

About NHOUYVANISVONG

Vice président d'ULF de 2009-2015 ;occupe journal et internet SièngSamPhanh ;Médecin Assistant du Laos(promotion 1971,Trop-Med faculté de Med-Mahidool Université Bangkok 1974 et IDE classe supérieur de France depuis 1979-2015 AP-HP)
This entry was posted in Journal SIENG SAMPHANH, Nouvelles du Laos en lao (documents en lao). Bookmark the permalink.

Comments are closed.